wtorek, 18 grudnia 2012

Zobacz szkołę XXI wieku  -http://uwaga.tvn.pl/62668,wideo,397592,szkola_xxi_wieku,szkola_xxi_wieku,reportaz.html
i co o tym sadzisz ?

środa, 12 grudnia 2012

Chcesz się lepiej przygotować do konkursu z matematyki OLIMPUS
rozwiąż testy z: http://www.olimpus.edu.pl/sesja-zimowa/matematyka-sesja-zimowa/archiwum

poniedziałek, 3 grudnia 2012

Pierwszoklasisto warto powtórzyć przed sprawdzianem!!!

Działania na liczbach na: http://gwo.pl/liczby-i-dzialania-m2066

Procenty na: http://gwo.pl/procenty-m2067

Drugoklasisto powtórz przed poprawą!

Potęgi  na:  http://gwo.pl/potegi-m2145

Pierwiastki na: http://gwo.pl/pierwiastki-m2146

Koło okrąg na: http://gwo.pl/dlugosc-okregu-pole-kola-m2147

Wyrażenia algebraiczne na: http://gwo.pl/wyrazenia-algebraiczne-m2148

poniedziałek, 26 listopada 2012


Pan Procent wita Was
i zachęca  do rozwiązania jego zadań!!!
                                                     
Zad. 1  W sklepie papierniczym jest 2000 zeszytów w kratkę, 15% to zeszyty
80-kartkowe.
 Ile zeszytów 80-kartkowych jest w sklepie papierniczym?

Zad. 2  Jakim procentem liczby 56 jest liczba 84.

Zad. 3  Sukienka po 20% obniżce kosztowała 158,40 zł. Oblicz cenę sukienki przed obniżką.

Zad. 4  W pewnym sadzie zerwał się porywisty wiatr i 40% owoców spadło. Po kilku dniach ogrodnik zerwał 90% pozostałych owoców, zostawiając na drzewach tylko
12 sztuk. Ile owoców rosło na drzewach?

Zad. 5  Cenę książki obniżono najpierw o 30 %, a po pewnym czasie jeszcze o 15 % . Ostatecznie egzemplarz kosztuje 33,70 zł . Jaka była cena początkowa książki ?

Zad. 6  Zwiększając  liczbę X o 300% zwiększasz ją ………………….razy.    

Zad. 7   50% uczniów klasy Ia nie wie, że 50% to pół, 50% tej połowy klasy nie wie nawet, że 100% to jeden, a 50% z nich, czyli 4 uczniów, nigdy nawet nie słyszało słowa procent. Ilu uczniów liczy klasa Ia?

Zad. 8  Po dziewięciu dniach podróży przez pustynię beduini zorientowali się, że wypili już 60% zapasów wody. Zostało im 48 bukłaków z wodą. O ile procent powinni zmniejszyć dzienne racje wody, jeśli ma jej wystarczyć na kolejne 8 dni?

Zad. 9  Paczka wafelków kosztuje 2zł 10gr.W paczce jest 12 wafelków, ale w ramach promocji firma proponuje po tej samej cenie paczkę zawierającą 15 wafelków.O ile procent tańszy jest teraz każdy wafelek?

Zad. 10 Pan Zygmunt dostał podwyżkę i zamiast 1600 zł zarabia 1800 zł. Podwyższył więc kieszonkowe swej córce o taki sam procent. Córka dostawała dotychczas 20 zł. Ile będzie dostawać teraz?

Zad. 11 Dwaj sprzedawcy, panowie A i B, kupują jabłka u tego samego hurtownika.
W sklepie pana A cena detaliczna  jest o 25% wyższa od hurtowej, a w sklepie pana B
o 30% wyższa od hurtowej. Pan A sprzedał 160 kg jabłek, a pan B - 120 kg.
Który z nich więcej zyskał na sprzedaży jabłek? 
I o ile procent więcej?

Zad. 12 Kurs kroju i szycia rozpoczęło 200 osób, w tym 70 % mężczyzn.
Po pierwszym dniu zajęć wyjechało 60% mężczyzn i 4 kobiety. Jaki procent, 
w drugim dniu, wszystkich uczestników kursu stanowili mężczyźni?

Zad. 13 Do drugiej tury wyborów w Procentlandii przeszło dwóch kandydatów: pan M i pan S. W drugiej turze uzyskali oni odpowiednio na wsi: pan M- 25%, pan S- 75% głosów, a w mieście: pan M - 65%, pan S - 35% głosów. Wiedząc że 30% mieszkańców Procentlandii mieszka na wsi, a 70% w mieście oblicz, który z kandydatów wygrał wybory?

Zad. 14 Świeże grzyby zawierają 90% wody. W wyniku suszenia masa grzybów zmniejsza się dziewięciokrotnie. Ile procent wody zawierają suszone grzyby?

Zad. 15 Świeżo skoszona trawa zawiera 60% wody, a wysuszone siano tylko 15% wody. Oblicz, ile kilogramów wysuszonego siana można otrzymać z 1 tony skoszonej trawy? Wynik podaj w zaokrągleniu do pełnych kilogramów.

Zad. 16 Świeże śliwki zawierają 90% wody w swojej masie, a po wysuszeniu tylko 15% wody (w swojej masie). Oblicz ile potrzeba świerzych śliwek aby uzyskać 0,5 kg suszonych.

Zad. 17 Trzej robotnicy pracujący dziennie po 8 godzin wykonali w ciągu 6 dni 40% pracy. Ilu trzeba robotników którzy pracując po 9 godzin dziennie wykonają resztę pracy w ciągu 4 dni?

Zad. 18 Stężenie pewnego roztworu wodnego soli wynosi 5%. Ile kilogramów czystej wody należy dodać do 90 kg tego roztworu, aby otrzymać roztwór o stężeniu 2%?
  
Zad. 19  W pewnej klasie dziewczęta stanowiły 25% liczby uczniów. Do klasy przybyła jedna osoba i wówczas odsetek dziewcząt wzrósł do 28%. Ilu chłopców jest w tej klasie?

Zad. 20  Jeden bok prostokąta wydłużono o 20%, a drugi skrócono o 10%. O ile procent zmieniło się pole tego prostokąta?

Zad. 21  Rozpuszczono 30g soli w 210g wody. Oblicz procentowe stężenie soli w tym roztworze.

 Zad. 22  Jakie stężenie ma syrop, jeśli sporządziliśmy go z 3g cukru i 5,7dag wody?

Zad. 23  W 6 litrach napoju wiśniowego jest 2,4 litra czystego soku. Oblicz stężenie napoju, czyli zawartość procentową czystego soku w napoju wiśniowym.

Zad. 24  W trzech kilogramach roztworu znajduje się 6 dag cukru. Jakie stężenie procentowe ma ten roztwór?

Zad. 25 Stężenie roztworu kwasu solnego wynosi 5%. Ile kilogramów wody należy dodać do 44kg tego roztworu, aby stężenie roztworu zmniejszyło się do 2%?

Zad. 26  Podczas pierwszej jazdy samochodem zużyto 20% benzyny znajdującej się w zbiorniku. Podczas drugiej jazdy zużyto 10% benzyny, która pozostała w zbiorniku po pierwszej jeździe. Po dwóch jazdach w zbiorniku pozostało 9 litrów benzyny. Ile litrów benzyny było w zbiorniku przed pierwszą jazdą?

Zad. 27   Jaki procent liczby 120 stanowi liczba 15?

Zad. 28  Różnica dwóch liczb wynosi 4. Jeżeli większą z nich zmniejszymy o 20%,
a mniejszą zwiększymy o 2, to otrzymamy 
równe liczby. Znajdź te liczby.

Zad. 29  Kasia i Tomek wyruszyli jednocześnie z tego samego domu do szkoły. Długość kroku Kasi jest o 12% mniejsza od kroku Tomka ale Kasia robi o 15% kroków więcej w tym samym czasie niż Tomek. Kto pierwszy dotrze do szkoły.

Zad. 30  O ile procent robotnik zwiększył wydajność, jeżeli to co robił w ciągu 9 godzin wykonuje teraz w ciągu 8 godzin?

Zad. 31  Pewien zakład produkuje w ciągu 25 dni 40 000 płyt kompaktowych. O ile procent należy zwiększyć dzienną produkcję, aby wyprodukować tę samą liczbę płyt
w ciągu 20 dni?

Zad. 32  Koncern paliwowy podnosił dwukrotnie w jednym tygodniu cenę benzyny, pierwszy raz o 10%, a drugi raz o 5%. Po obu tych podwyżkach jeden litr benzyny kosztuje 4,62 zł. Oblicz cenę jednego litra benzyny przed omawianymi podwyżkami.

Zad. 33  Cena bluzki wynosiła 68 zł. W ciągu roku cena została obniżona dwukrotnie:
 najpierw o 10%, a następnie o 20%. Ile kosztuje bluzka po obu obniżkach?

Zad. 34 Cenę butów obniżono o 15%, a potem podwyższono o 10% i 2 złote. Obecnie cena butów wynosi 39,4 złotych. Jaka była cena butów przed obniżką, a jaka po obniżce?

Zad. 35  Stolarz wykonał w ciągu jednego dnia 490 listewek. Okazało się, że przekroczył plan o 22,5%. Ile zaplanował listewek wykonać w ciągu tego dnia?

Zad. 36  Na lekcji matematyki 12% uczniów zupełnie nie rozwiązało zadania, 32% popełniło błędy rachunkowe, a pozostałych 14 uczniów rozwiązało zadanie prawidłowo. Ilu uczniów liczyła ta klasa?

Zad. 37  Marek przechowuje swoje oszczędności w monetach dwuzłotowych i pięciozłotowych. Pięciozłotówek ma 26 a dwuzłotówki stanowią 35% jego oszczędności. Jaką kwotę pieniędzy zaoszczędził Matek?

Zad. 38  Zbyszek ma o 50% więcej pieniędzy niż Piotr. O ile procent Piotr ma mniej pieniędzy od Zbyszka?

Zad. 39 Pan Józef wpłacił do banku 3000 zł na lokatę, której oporocentowanie wynosi 8% w stosunku rocznym, a kapitalizacją odsetek następuje po roku. 
Oblicz jakie otrzyma odsetki,  po upływie: a)  1 roku                    b)  2 lat.

Zad 40  Ile waży stop srebra próby 0,875, jeżeli jest w nim 10,5 g czystego srebra?

Zad. 41 Z 10 kg świeżych jabłek odparowano 8 kg wody i okazało się że w ususzonych jabłkach znajduje się 40% wody. Oblicz procent zawartości wody w świeżych jabłkach?

Zad. 42    Chude mleko zawiera 2% tłuszczu. Oblicz ile gramów tłuszczu znajduje sie w szklance (200 g) chudego mleka.

Zad. 43  Marchew przechowywana w zimie traci 12% swojego pierwotnego ciężaru. Ile  marchwi należy zgromadzić na zimę, aby wiosną mieć 66kg marchwi?

Zad. 44   Słup o długości 24m pomalowano na dwa kolory, w ten sposób że wysokość jednej części stanowi 60% drugiej. Oblicz na ile metrów wysokości sięga pierwsza część.

Zad. 45  Jak zmienia się liczba,  jeśli
     a)     Najpierw ją zwiększasz o 10%, a potem zmniejszasz o 10%  ?
     b)    Najpierw ją zmniejszasz o 25%, a potem zwiększasz o 30%?  Uzasadnij odpowiedz!